Coor förbinder sig till Net-Zero 2040

Coor förbinder sig att nå Net-Zero, nettonollutsläpp av växthusgaser, till 2040. Det är tio år tidigare än vad Science Based Target-initiativets standard kräver av anslutna företag. För att nå målet behöver Coor eliminera utsläppen av växthusgaser i den egna verksamheten och reducera koldioxidutsläppen från hela värdekedjan med 90 % jämfört med basåret 2018.

Parallellt med att ställa om verksamheten för att nå Net-Zero till 2040 har Coor initierat en officiell tredjepartsvalidering genom Science Based Target-initiativet (SBTi). På så sätt säkerställer vi att våra insatser ligger i linje med vad forskningen visar krävs för att uppnå målet.

‒ Det känns fantastiskt bra att Coor sätter ett mål som ska infrias tio år före den officiella standarden kräver. Samtidigt får vi ytterligare ett bevis på att vår hållbarhetsstrategi fullt ut stöder vår vision att bli ett hållbart företag på riktigt, säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef på Coor.

Det nya målet innebär att Coors egen verksamhet ska generera nollutsläpp av växthusgaser 2040 samtidigt som koldioxidutsläppen från hela värdekedjan ska ha minskat med 90 % jämfört med 2018. Energi- och materialflödena ska då vara helt cirkulära och utsläppen från restaurangverksamheten kraftigt reducerade, vilket skapar en hög förväntan på fortsatt innovationsförmåga. De resterande koldioxidutsläppen kommer sedan att klimatkompenseras. 

Coors närliggande klimatmål redan validerade

Coor har sedan tidigare fått sina närliggande klimatmål godkända av SBTi. De innebär att Coor fram till 2030 ska minska sina utsläpp av växthusgaser inom scope 1 och scope 2 med 75 %, jämfört med 2018 års nivåer. För att nå dit har Coor som mål att till dess ha en fossilfri fordonsflotta och att all elektricitet ska komma från förnybara energikällor. Coor har också som mål att 75 % av företagets scope 3-utsläpp ska komma från leverantörer som fått sina klimatmål godkända av SBTi senast 2026. Därtill ska utsläppen från mat och dryck minska med 30 % [kg CO2e/kg inköpt råvara] till 2025 jämfört med basåret 2018.

‒ Sedan vi fick våra närliggande klimatmål godkända av Science Based Target-initiativet i april 2022 har vi arbetat för att hitta en möjlig strategi även på lång sikt. Nu fokuserar vi på målet för Net-Zero. Omställningen är en stor utmaning men också nödvändig för att vi ska fortsätta att växa på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, säger Maria Ekman, Head of Group Sustainability på Coor.

Vetenskapligt baserade mål från SBTi visar organisationer hur mycket och hur snabbt de behöver minska sina utsläpp av växthusgaser för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. Grunden är Parisavtalet från 2015, en global överenskommelse om att kraftigt bromsa den globala uppvärmningen och sträva efter att begränsa den till 1.5˚C. För att uppnå det behöver de globala utsläppen av växthusgaser halveras till 2030 och elimineras till 2050. Läs mer om Science Based Target-initiativet och dess verksamhet här