Sök

Coor förbinder sig till nettonollutsläpp av växthusgaser

Coor, Nordens ledande bolag inom facility management, har förbundit sig till ett nettonollutsläpp av växthusgaser, i enlighet med Science Based Targets. Dessutom har bolaget utvecklat flertalet klimatanalysverktyg som redan idag möjliggör beräkning, uppföljning och underlag för beslut inom hållbarhetsområdet.

Coors ambitiösa mål innebär en minskning med 75 procent till 2030 av utsläpp från scope 1 och 2 med basår 2018 – vilket betyder en helt CO2-neutral bilflotta samt enbart förnyelsebar el i de fastigheter där Coor har operationell kontroll över energianvändningen.

För att adressera scope 3 har Coor till 2026 satt ett supplier engagement target - ett mål som innebär att 70 procent av bolagets scope 3- utsläpp ska komma från leverantörer som har mål godkända av Science Based Targets.

  • Under de senaste åren har Coor accelererat arbetet inom hållbarhetsområdet. I december 2021 skickade vi in våra klimatmål för verifiering till Science Based Targets. Handläggningstiden är just nu lång, vilket vi upplever som något positivt. Det visar att många företag precis som Coor inser allvaret i klimatförändringarna och är redo att ta sitt fulla ansvar, säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef, Coor.

Bolagets mål på lång sikt är att samtliga utsläpp ska vara netto noll i enlighet med den nya standarden för net zero och arbetet med en plan för att realisera detta har påbörjats. Coor har riktningen klar för sig och som ett led i detta finns redan idag ett tydligt mål för verksamheten att minska utsläppen med 30 procent inom mat och dryck.

  • Coor har höga ambitioner, men vi ser också utmaningen i den komplexa FM-branschen. Därför ser vi gärna branschgemensamma samarbeten i klimatfrågan med såväl branschkollegor, kunder, leverantörer och övriga aktörer. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger AnnaCarin Grandin.