Hållbarhet

Coor länkar hållbarhetsmål till sina lån

Coors tar nästa steg i sitt gedigna hållbarhetsarbete genom att koppla ihop sina lån och hållbarhetsmål. Det innebär att Coor får betala lägre ränta om företaget når sina mål inom social och miljömässig hållbarhet.

Coors övergripande mål är att leverera på våra finansiella mål utan att kompromissa med respekten för människor och miljön. Den här holistiska synen på hållbarhetsarbete brukar kallas triple bottom line och har genomsyrat Coors verksamhet i många år. Värdeskapandet i de tre hållbarhetsdimensionerna synliggörs nu tydligare även externt när företaget kopplar ihop sina sociala och miljömässiga hållbarhetsmål med sin omfinansiering.

– Coors ambition är att bli ett verkligt hållbart företag. Att integrera vår nya finansiering med våra hållbarhetsmål är ett viktigt steg i vårt kontinuerliga arbete med våra klimatåtgärder och HSE-arbete i hela vår verksamhet och speglar den typ av företag vi vill vara, säger Maria Ekman, Head of Group Sustainability på Coor.

HSE är en förkortning av “Health, safety and environment”, dvs. hälsa, säkerhet och miljö. Coor har en nollvision när det gäller arbetsrelaterade skador och jobbar efter devisen att endast utföra jobb som kan utföras på ett säkert sätt. Nollvisionen för arbetsrelaterade skador är ett av Coors viktigaste mål inom social hållbarhet och ett av de mål som företaget valt att länka sina lån till.

De andra mål som de nya lånen är länkade till är Coors klimatmål, som blev godkända av Science Based Target-initiativet i april 2022. Det innebär att de ligger i linje med Parisavtalet och vad vetenskapen säger krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5˚C. I det arbetet har Coor också åtagit sig att nå Net Zero, nettonollutsläpp av växthusgaser.

– Genom den här hållbarhetslänkade transaktionen bekräftar vi Coors starka sociala och miljömässiga åtaganden som är en central del i vår strategi. Vi får också en fortsatt flexibilitet i vår finansiering och jag vill tacka de banker som vi samarbetar med för deras fortsatta stöd och förtroende för Coor, säger Andreas Engdahl, CFO och IR-direktör på Coor.

Läs pressmeddelandet om Coors avtal för hållbarhetslänkad refinansiering