Sök

Coor tecknar avtal med Swedbank

Coor tecknar ett fyraårigt Integrerat Facility Management-avtal (IFM) med Swedbank. Avtalet löper över fyra år med option på förlängning till ett årligt värde av cirka 220 MSEK, inklusive estimat för årliga rörliga projektvolymer.

Coor kommer att leverera en bred integrerad tjänsteleverans såsom lokalvård, teknisk service, administrativa tjänster, kaffe, frukt, växter och vaktmästeri på Swedbanks alla kontor i Sverige. Avtalet gäller från 15 december 2023.

– Detta nya IFM-uppdrag är ett partnerskapsavtal som vi utvecklat tillsammans, där våra företagskulturer passar bra ihop och kommer att skapa ett stort framtida värde. Uppdraget befäster vår position som marknadsledare i Norden vad gäller IFM, säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef på Coor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Engdahl, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 54 63

andreas.engdahl@coor.com

 

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

 

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2023 klockan 08:30 CEST.

 

Om Coor:

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV, DSB, danska Byggnadsstyrelsen, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Postnord, Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv