Sök

Årsstämma 2022

Årsstämman ägde rum den 29 april.

Inför årsstämman spelade Coors vd och koncernchef AnnaCarin Grandin in sitt VD-anförande digitalt.Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Protokoll och annan dokumentation

Stämmoprotokoll 2022
Förslag till vinstutdelning
Ersättningsriktlinjer
Ersättningsrapport
Röstlängd
Röstsammanställning
Årsredovisning 2021

Inbjudan och andra relaterade dokument

Kallelse till årsstämman
Fullmaktsformulär
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Valberedningens förslag årsstämman
Valberedningens motiverade yttrande
Yttrande enligt ABL 18 kap 4§
Yttrande enligt ABL 19 kap 22§
Länk till poströstningsformulär
Revisorsyttrande enligt ABL 8 kap 54§

För ytterligare information, kontakta:


Jan Särlvik, Valberedningens ordförande, Nordea Funds 
+46 733 577 035
jan.sarlvik@nordea.com

Erik Strümpel, chefsjurist, Coor
+46 10 559 59 72
erik.strumpel@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor
+46 10 559 55 19
magdalena.ohrn@coor.com